Årsmøte Åsbygda IL

Vi inviterer til årsmøte  på klubbhuset onsdag 9.juni klokken 19.00.

 

Frasigelser av verv må sendes valgkomiteen v/ Ole Einar Lilleløkken, 2332 Åsvang, innen 26.mai.

Forslag til årsmøtesaker sendes Olav Sagen, 2332 Åsvang, innen 26.mai.

 

Sakspapirer og regnskap blir lagt ut på vår hjemmeside, www.aasbygda-il.no, senest en uke før årsmøtet avholdes.

 

Om de nasjonale retningslinjene vedr antall personer, ikke tillater at vi avholder fysisk årsmøte, vil det bli avholdt via internett. Beskjed om dette vil i såfall bli gitt.