Skøytebane

Skøytebanen på Åsbygda stadion er ei utendørs full-størrelse hockeybane på 30m x 60m, med natur-is og flomlys. Banen er åpen for alle fram til kl 22 hver dag.

Vi har satt opp Raita Stadium 60 vant (brukt i Storhamar ishall tidligere). Vi har 44m sikkerhetsnett på kortsidene og i rundvant, men det er allikevel alltid viktig å være oppmerksom når noen spiller hockey, det kan fort komme en puck.

Banen benyttes i størst grad til uorganisert løkkehockey av folk i alle aldre og ferdighetsnivåer. Banen er åpen for alle med skøyter, både de som spiller hockey og de som vil benytte seg av andre skøyteaktiviteter. Det er også mulighet til å dele banen med minivant for forskjellige aktiviteter ute på isen samtidig når det er ønskelig.

Banen blir tidvis forbeholdt aktiviteter, som barneskoleaktiviteter, egen idrettsskole (ÅIL), og «Gubbehockey». Vi har pr. i dag ingen organiserte spillere eller lag, men spiller kamper mot andre «Gubbelag».

Ved skøytebanen finnes det flere benker og en bålpanne. Den er plassert sentralt ved banen og kan benyttes til å varme seg ved og f.eks grille pølser. Du finner også normalt ved til fyring liggende ved bålpannen.

Vi har noen enkle regler for å benytte skøytebanen:

  • Du skal for din egen sikkerhet, og som et godt forbilde, alltid bruke hjelm når du er ute på isen. Dette er påbudt for både små og store!
  • Alle skal vise hensyn til hverandre når de er ute på isen
  • Vi forventer at de som bruker skøytebanen og annet utstyr som finnes der, bruker det på en slik måte at ting ikke går i stykker og blir ødelagt
  • Forlat skøytebanen i samme stand som du selv ønsker å finne den. Husk at søppel skal i søppeldunken
  • Etter snøfall er det viktig og ikke skarpe snøen opp mot vantet og la den bli liggende der. Måk den over vantet eller samle den så den kan tas ut med traktor gjennom maskinporten i vantet
  • Husk å slukke lyset når du går, og senest kl. 22

Følg facebooksiden «Skøytebanen Åsbygda» for når banen er forbeholdt aktiviteter og når banen er stengt ved f.eks islegging/vedlikehold. Etter større snøfall så er skøytebanen stengt og blir brøytet med traktor av en av våre samarbeidspartnere. Følg da facebooksiden vår for å se når bana er åpen igjen.

 

Vi ønsker alle velkommen til en trivelig dag eller kveld på skøytebanen i Åsbygda.

 

Har du noen spørsmål utover det du finner her, ta kontakt med Kaj Morten Teppen, tlf. 48278422.