Åsbygdakoppen

Åsbygda IL og Nærbutikken samarbeider om en kaffeavtale som varer ut året 2021. Fyll opp koppen med kaffe på butikken, på Pruterud og i kiosken på fotballbana.

Denne kjøpes på Nærbutikken til 250kr.

#åsbydgdaimitthjerte