Åsbygda IL fotball

Åsbygda IL, Romedal IL, Ilseng IL, Vallset IL, Stange SK og Tangen IL har igjennom flere år møttes med jevne og ujevne mellomrom, for å drøfte hvordan vi klubbene kan samarbeide om fotballen på en best mulig måte. Det er veldig motiverende og givende å ha slike møter, og vi er heldige som har dette gode samarbeidet i klubbene som vi kaller «Stange sør». Alle har vi et felles mål, og det er at vi ønsker å skape et god fotballtilbud til barn og ungdom – «flest mulig – lengst mulig».

Forrige uke var det tid for møte igjen, og her var det representanter fra Åsbygda IL, Romedal IL, Ilseng IL, Vallset IL og Stange SK til stede. Fokuset denne gangen var «rekruttering inn i barnefotballen» og «kursing av trenere med fotballkretsens Grasrottrenerkurs«.

Vi ønsker å skape tiltak for å kunne få i gang flere 5- og 6-åringer, og vi ønsker å få med oss flere frivillige inn i klubbene som kan ta rollene som trenere og lagledere, samt andre roller så trengs for å drive organisert fotballaktivitet.

Syns du fotball er gøy, og kunne tenke deg å være med på å skape et godt aktivitetstilbud for barn og unge i Åsbygda? Da må du ta kontakt med oss.

 

På vegne av fotballstyret i Åsbygda,

Eli Tingstadberget, 909 75 128