Vi trenger leder i fotballgruppa

Hei alle Åsbygdinger!

Idrettslaget i Åsbygda jobber til enhver tid for at det skal være gode aktivitetstilbud for barna i bygda vår, og fotball er ett av dem.Vi prøvde til fjorårets årsmøte å skaffe en erstatter til vervet som leder i fotballgruppa, uten hell. Daværende leder tok da på seg vervet for ett år til, men til årsmøtet på nyåret i 2023 må det på plass en ny leder for at vi skal kunne opprettholde fotballtilbudet i Åsbygda.

Leder vil sammen med resten av fotballstyret, organisere alt det administrative rundt fotballaktivitet i idrettslaget og sørge for at barna har et fotballtilbud i egen klubb eller via samarbeidsklubb. Leder vil kommunisere med samarbeidsklubber og ha kontakt mot Indre Østland fotballkrets, samt at du deltar på enkelte hovedlagsmøter gjennom året.

Det er ikke av betydning om du er god i, eller har god kunnskap om fotball, men det er viktig at du er engasjert og villig til å bidra for at vi skal kunne skapet et godt fotballtilbud for barna her i Åsbygda. Grundig informasjon og veiledning vil bli gitt.Det er veldig synd hvis fotballtilbudet i Åsbygda skal bli borte fordi vi ikke har en leder i fotballgruppa, så si ifra om du kunne tenke deg å ta på deg dette vervet, eller om du vet om noen som kan passe til denne oppgaven.

 

Åsbygda IL