Breddeaktiviteter stoppes ut april!

 

 

 

 

Etter råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, Kommuneoverlegen og NFF vil all form for breddeaktivitet i Åsbygda IL stoppes ut april.
Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

 

Pruterud-kafeen vil også holde stengt, men skiløyper vil bli kjørt.

 

-Hovedlaget-