Alt av fritidsaktiviteter stoppes!

Stange Kommune har innført skjerpende smitteverntiltak for å begrense og forebygge smittespredning.

Ett av disse tiltakene er at alt av fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 25år stanses.  Det vil i den forbindelse ikke bli noe aktiviteter i regi Åsbygda IL inntil disse tiltakene opphører. For  Åsbygda IL gjelder dette fotball, idrettsskole og skitrening